STKK årsmøte onsdag 3. juni kl 18.00

Styret i Sandefjord Tradisjonelle Karateklubb kaller alle medlemmer inn til årsmøte, onsdag 3. juni kl 18.00 Detaljer rundt innkallingen, saksliste og årsmøtedokumenter er tilgjengelig for medlemmer på Spond. Møte avholdes men noen restriskjoner ifht. korona-situasjonen. Med vennlig hilsenStyret STKK