Tekki Sandan

Tekki Sandan Første kiai 16 Andre kiai 36 Totalt 36 Tekki sandan er en av fem kata man kan velge under gradering til sandan (tredje grad av svart belte). Tekki betyr «jernhest» og opprinnelig skulle man føre tankene til en kampkledd rytter til hest. Hele kataen foregår i stillingen kiba Les mer…

Tekki Nidan

Tekki Nidan Første kiai 16 Andre kiai 24 Totalt 24 Tekki nidan er en av fem kata man kan fremføre under gradering til nidan (andre grad av svart belte). Tekki betyr «jernhest» og opprinnelig skulle man føre tankene til en kampkledd rytter til hest. Hele kataen foregår i stillingen kiba Les mer…

Tekki Shodan

Tekki Shodan Første kiai 15 Andre kiai 29 Totalt 29 Tekki shodan er den kataen man skal fremføre under gradering til 3. kyu (første brune belte). Tekki betyr «jernhest», og opprinnelig skulle man føre tankene til en kampkledd rytter til hest. Hele kataen foregår i stillingen kiba dachi – en Les mer…

Heian Yondan

Heian Yondan Første kiai 13 Andre kiai 25 Totalt 27 Heian yondan er den kataen man skal fremføre under gradering til 5. kyu (første blå belte). Dette er den lengste av alle Heian-kata, og har i tillegg flest spark og er den første som kombinerer både rolige og hurtige teknikker.