Dojo-Kun

Dojo kun skrevet slik det uttales:

Dodjo-kun

Ståts. Djinkako-Kansei-ni Ståmorå Kåtå
1. Perfeksjoner din karakter

Ståts. Makåtå-nå Mitci-å Mamåro Kåtå
1. Vær trofast og oppriktig

Ståts. Dåriåko-nå Sechin-å Yasinao Kåtå
1. Vær utholden

Ståts. Regiå Åmånzuru Kåtå
1. Respekter hverandre

Ståts. Kekki-nå Yu-å Imashimolo Kåtå
1. Unngå vold

Si det rolig i begynnelsen slik det høres ut i lydfilen over

Dojo-Kun slik det skrives:

Dojo-kun

Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto
1. Perfeksjoner din karakter

Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru Koto
1. Vær trofast og oppriktig

Hitotsu. Doryoko no Seishin o Yashinau Koto
1. Vær utholden

Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto
1. Respekter hverandre

Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru Koto
1. Unngå vold