Heian Yondan

Publisert av Kristoffer Eikenes den

Heian Yondan

Første kiai

13

Andre kiai

25

Totalt

27

Heian yondan er den kataen man skal fremføre under gradering til 5. kyu (første blå belte). Dette er den lengste av alle Heian-kata, og har i tillegg flest spark og er den første som kombinerer både rolige og hurtige teknikker.