Innkalling til Årsmøte 2020 i STKK

Publisert av Ken Andersen den

Til medlemmene i Sandefjord Tradisjonelle Karate Klubb

Sandefjord, 05.02.2020

Innkalling til Årsmøte 2020 i STKK

Styret innkaller herved til Årsmøte i STKK.

Årsmøtet avholdes onsdag 18 mars kl 1800

i klubbens lokaler i 2 etg i Hinderveien 1 på Pindsle.

Saker som et medlem ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes på klubbmailen til styret stkk1996@gmail.com senest torsdag 5 mars.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.stkk.no og lagt ut i papirform i Dojoen senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Denne skal vi legge tilgjengelig for medlemmene på lokalet i Hinderveien 1.

Enkel servering 🙂


Velkommen til Årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i STKK

Kategorier: Nyheter