Kata

Kata blir ofte beskrevet som en sekvens av karateteknikker organisert til forhåndsarrangerte kamper mot tenkte motstandere. Kataen består av slag, spark, sveiper, støt, blokker og kast. Kroppsbevegelse i de forskjellige kata inkluderer steg, snuing, omdreining, fall mot bakken og hopping.

Flere Shotokangrupper har introdusert kata fra andre stilarter i deres trening, men når Japan Karate Association (JKA) ble dannet av Nakayama Sensei la han ned 26 treningskata for JKA karateka (utøver/utøvelse). Selv i dag er det mange tusen Shotokan Dojoer som kun utøver disse 26 kata.

Først og fremst bør kata utføres med den rette holdning, hvis karateutøveren har en forståelse for kataen, hver raske teknikk vil bli utført med hurtighet, kraft og hensikt. Utøveren bør utføre teknikken som om det stod om livet, dette betegnes ofte som å utføre teknikken med kime.

Kata er ikke en fremvisning eller demonstrasjon, den utføres slik at utøveren kan trene fullstendige teknikker med «Ikken Hisatsu» (Avsluttende slag, eller å drepe med et slag).

Det er helt klart et helseaspekt ved kata, utførelse av kata er fremragende for fitness, ved å gjøre kroppen myk, smidig og rask. Jo eldre en karateka blir, jo mer vekt legges det med god grunn på helse.

Heian Kata

Heian Godan

Heian Godan Første kiai 12 Andre kiai 19 Totalt 23…

Heian Yondan

Heian Yondan Første kiai 13 Andre kiai 25 Totalt 27…

Heian Sandan

Heian Sandan Første kiai 10 Andre kiai 20 Totalt 20…

Heian Nidan

Heian Nidan Første kiai 11 Andre kiai 26 Totalt 26…

Tekki Kata

Tekki Sandan

Tekki Sandan Første kiai 16 Andre kiai 36 Totalt 36…

Tekki Nidan

Tekki Nidan Første kiai 16 Andre kiai 24 Totalt 24…

Tekki Shodan

Tekki Shodan Første kiai 15 Andre kiai 29 Totalt 29…

Shodan Kata

Øvrige Dan Kata