Personvernerklæring

Personvernerklæring

I 2016 vedtok EU ny personvernforordning, General Data Protection Regulation (EU GDPR). Alle virksomheter og aktører i EU- og EØS-land har nå like regler for personvern, og fra juli 2018 gjelder GDPR som norsk lov for alle bransjer, virksomheter og organisasjoner – også Sandefjord Tradisjonelle Karate Klubb.

EU-borgere og nordmenn får nå fire nye rettigheter: Rettigheten til å få behandlingen begrenset, til dataportabilitet, til å motsette seg behandling, og til å motsette seg profilering og automatiserte avgjørelser. Enkeltpersoner kan motsette seg profilering begått av offentlige myndigheter, og profilering for direkte markedsføring. Man kan klage på automatiserte avgjørelser som tas på bakgrunn av en utarbeidet profil om seg selv. Profiler skal aldri utarbeides på bakgrunn av sensitive opplysninger hvis den registrerte ikke har samtykket eller profilering kan begrunnes med en særlig samfunnsinteresse hjemlet i lov.

Sandefjord Tradisjonelle Karate Klubb (STKK) og GDPR: Lovgivningen innebærer ikke mange endringer, men krever ryddighet rundt oppbevaring av personopplysninger. Redegjørelsen under tydeliggjør hvordan STKK behandler informasjon fra de som henvender seg til oss på våre nettsider og e-postadresser. Videre hvordan vi behandler informasjon om samarbeidspartnere, sponsorer og andre aktører.

Personvernerklæring STKK – Oppdatert januar 2019:

STKK er en idrettsforening for utøvere inne Shotokan Karate. STKK som organisasjon er tilsluttet særforbundet Norges Kampsportforbund (NKF) og forbundet JKA Norway. STKK er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Norges Karateforbund (NKF).

STKK mottar og behandler ikke sensitive personopplysninger og får derfor etter personopplysningsloven i hovedsak unntak fra lovens strenge bestemmelser. Likevel bør et bevisst forhold til omgang med personopplysninger tydeliggjøres:

  1. Formål med innsamling av personopplysninger.

Formålet med å samle inn personopplysninger i STKK er utelukkende å kunne videreformidle relevant informasjon og medlemskontingent. Til dette er vi avhengig av å lagre kontaktinformasjonen til våre medlemmer. Dette foregår gjennom et eget medlemssystem som ivaretar GDPR og driftes av NIF og NKF. Samtlige medlemmer har selv andlending til å redigere sine opplysninger og de opplysninger organisasjonen har lagret om dem.

Behandlingen av opplysninger bygger på samtykket og deres frivillige medlemsinngåelse til STKK. Opplysningene behandles i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover. STKK oppbevarer ikke skriftlig informasjon om enkelt medlemmer.

STKK bruker innsamlede personopplysninger kun til eget formål. Personopplysninger selges aldri til kommersielle aktører eller tredjepart.

Hvilke opplysninger samler vi inn via internett?

STKK behandler kun oppgitte personopplysninger som for eksempel navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer. Samtykke blir gitt via vår Facebook-side eller ved vårt innmeldingsskjema ved medlemskapsinngåelse. STKK bruker ikke informasjonskapsler overfor besøkende på nettsiden – kun på sider som krever innlogging.

  • Bilder

Bilder som benyttes på nettsiden er tatt og gjengitt med skriftlig samtykke fra involverte identifiserbare personer via et samtykke på innmeldingsskjemaet. Ved bruk av bilder med barn og unge under 15 år, samtykker også foresatte skriftlig. Personer som ikke ønsker det publiseres ikke. Vi fjerner bilder i ettertid om ønskelig, og enkeltpersoner navngis aldri uten skriftlig samtykke.

Der STKK deltar ved offentlige, mediedekkede arrangementer er det viktig at medlemmer er klar over at de kan bli avbildet i medier som aviser og tv. Ved å delta på slike arrangementer samtykkes det til at det er i orden.

  • Hvem behandler dine opplysninger?

Innsamlet informasjon behandles av styret eller medlemmer med tildelte funksjoner av styret i STKK.

  • Endringer

STKK kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav. Oppstår det endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger, skal nytt samtykke innhentes. Ved endringer som krever samtykke vil medlemmer herfra bes om å samtykke til nye vilkår via tilsendt brev. Andre nødvendige samtykker vil bli bedt om elektronisk via vår nettside.

  • Å bli medlem i STKK er frivillig.

Å bli medlem i STKK er frivillig, og ved å bli STKK medlem gir du samtykke til at vi kan samle inn og behandle kontaktopplysninger. Sensitiv informasjon samles ikke inn. Samtykker kan endres ved ønske eller behov ved henvendelse til STKK. Videre slettes all informasjon om STKK sitt medlem om medlemmet ikke lenger ønsker å være medlem av STKK. Har du spørsmål til behandlingen av personopplysninger, send gjerne e-post til stkk1996@gmail.no og merk den med «Personopplysninger».