Saksliste årsmøte STKK onsdag 18 mars 2020

Publisert av Kristoffer Eikenes den

Vedlagt ligger saksliste for STKK sitt årsmøte. Det foreligger ingen innkommene saker fra medlemmer. Årsmøtet avholdes i dojo, onsdag 18. mars kl 18.00 Minner om at for å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5.

Kategorier: Nyheter