Seisa

Før trening

Seisa (alle setter seg ned på kne)
Mokso (alle lukker øynene og tenker karate, varer)
Mokso hijame (alle åpner øynene)
Shomenirei (alle bukker)
Senseinirei (alle bukker og svarer oss)
Otaganirei (alle bukker og svarer oss)

Etter trening

Seisa (alle setter seg ned på kne)
Mokso (alle lukker øynene og tenker karate, varer)
Mokso hijame (alle åpner øynene)
(Dojokun (etter trening, men ikke før))
Shomenirei (alle bukker)
Senseinirei (alle bukker og svarer oss)
Otaganirei (alle bukker og svarer oss)